หลักสูตร:

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

26-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการอบรม

วันที่ : 26-27 พฤษภาคม 2565 (2 วัน)

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม พีเอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 063 990 5115


หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ


ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีพื้นฐานในการอ่านและเขียนแบบ
  • เพื่อความต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องต้องผ่านหลักสูตร SOLID EDGE FUNDAMENTAL COURSE TRAINING ก่อน

สถานที่:

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand