หลักสูตร:

Solid Edge Fundamentals Course Training

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

11 - 14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการอบรม

วันที่ : 11-14 พฤษภาคม 2564 (4 วัน)

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม พีเอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 063 990 5115

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม : สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

และมีพื้นฐานในการอ่านและเขียนแบบ

สถานที่:

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand