หลักสูตร:

Solid Edge - Surface Modeling

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการอบรม

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 (1 วัน)

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม พีเอลเอ็ม (ประเทศไทย)  จำกัด

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 063 990 5115

หลักสูตรการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม : สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีพื้นฐานในการอ่านและเขียนแบบ

เพื่อความต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องต้องผ่านหลักสูตร SOLID EDGE FUNDAMENTAL COURSE TRAINING ก่อน

สถานที่:

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand