หลักสูตร:

Solid Edge Work Shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการอบรม

วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 (1 วัน)

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม พีเอลเอ็ม (ประเทศไทย)  จำกัด

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 063 990 5115

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม : สำหรับผู้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใ้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Solid Edge

*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

สถานที่:

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand