หลักสูตร:

Solid Edge Workshop

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

18 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการอบรม

วันที่ : 18 มิถุนายน 2565 (1 วัน)

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม พีเอลเอ็ม (ประเทศไทย)  จำกัด

2198/10-11 อาคาร อีเอ็มเอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 063 990 5115

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม : สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีพื้นฐานในการอ่านและเขียนแบบ

สถานที่:

Premium plm (Thailand) Co.,Ltd.