หลักสูตร:

อบรมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางอุตสกรรม 4.0

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

16, 17, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. 1 ก.ค.

- หลักสูตรการออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม Solid Ege

- วันที่ 16, 17, 22, 23, 29, 30 มถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563 (7วัน)

- ณ สถาบันไทย - เยอรมัน ศูนย์ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

- วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีระบบอัตโรมัติมาผสมผสานกับเทคโนโลยี Internet of Things 

และระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning ; ERP) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

ในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมของไทยสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

สถานที่:

700/1 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57 คลองตำหรุ Amphoe Mueang Chon Buri, Chang Wat Chon Buri 20000, Thailand

© 2012 - 2017 by Premium plm Co.,Ltd. /
Premium plm (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่บริษัท: 2198/10-11 อาคาร อี.เอ็ม.เอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อเรา

สายด่วน:

โทรศัพท์:

แฟกซ์:

(+66) 63-990-5115 

(+66) 2-286-5950

(+66) 2-286-5951

ติดตามเราผ่านโซเชียลมีเดียได้ที่
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • line