top of page

งาน Food Tech Forum 2019 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวว์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

อัปเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2562

ภาพบรรยากาศภายในงาน Food Tech Forum 2019 ที่ทางบริษัท พรีเมียมพีเอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ Solid Edge สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสากรรมอาหารทางพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าที่สนใจและสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจในขั้นตอนการออกแบบครับดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page