top of page

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคซอฟต์แวร์ Solid Edge จำนวน 40 License มูลค่า 650,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศีกษา ในสถานศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสโรบล ชั้นที่ 2 ตึกอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

ดู 80 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page