top of page

พิธีลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อัปเดตเมื่อ 16 ธ.ค. 2562

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมคณะบดี ชั้นที่ 2 ห้อง 23 ตึกวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อใช้เป็นศูนย์อบรมโปรแกรม Solid Edge ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page