top of page

โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ รุ่นที่ 1

ริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #RMUTP จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge หลักสูตร Solid Edge Foundamental รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 2303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page