รายการอบรม

 • Tue, Jan 26
  26 - 27 มกราคม 2564
  Solid Edge Simulation
  • วันที่ 26 - 27 มกราคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Thu, Jan 28
  28 มกราคม 2564
  Solid Edge Work shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  - สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ - 28 มกราคม 2564
  Share
 • Fri, Jan 29
  29 มกราคม 2564
  Solid Edge Sheet Metal Design
  • วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Tue, Feb 09
  9 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
  Solid Edge Fundamentals Course Training
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Tue, Feb 16
  16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
  Solid Edge Assembly Modeling Course Training
  • วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Fri, Feb 19
  19 กุมภาพันธ์ 2564
  Solid Edge Structural Frame Design
  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Thu, Feb 25
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  Solid Edge Work shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  - สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ - 25 กุมภาพันธ์ 2564
  Share
 • Fri, Feb 26
  26 กุมภาพันธ์ 2564
  Solid Edge Xpresroute (Tubing)
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Tue, Mar 09
  9-12 มีนาคม 2564
  Solid Edge Fundamentals Course Training
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 9-12 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Tue, Mar 16
  16 - 17 มีนาคม 2564
  Solid Edge Assembly Modeling Course Training
  • วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Fri, Mar 19
  19 มีนาคม 2564
  Solid Edge Sheet Metal Design
  • วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share
 • Thu, Mar 25
  25 มีนาคม 2564
  Solid Edge Work shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  - สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ - 25 มีนาคม 2564
  Share
 • Fri, Mar 26
  26 มีนาคม 2564
  Solid Edge Surface Modeling
  • วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00
  Share

© 2012 - 2017 by Premium plm Co.,Ltd. /
Premium plm (Thailand) Co.,Ltd.

Office Address: 2198/10-11 EMS Building 6 Floor  Soi Taweewattana

Chan Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120

Contact Us

Hotline:

Tell:

Fax:

(+66) 63-990-5115 

(+66) 2-286-5950

(+66) 2-286-5951

Follow Us On Our Social Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • line