ตารางและหลักสูตรฝึกอบรม Solid Edge

จัดผึกอบรมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การใช้ซอฟแวร์เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

5 - 6 มกราคม 2564

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• วันที่ 5 - 6 มกราคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

12 - 15 มกราคม 2564

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 12 - 15 มกราคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

26 - 27 มกราคม 2564

Solid Edge Simulation

• วันที่ 26 - 27 มกราคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

28 มกราคม 2564

Solid Edge Work shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

- สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 28 มกราคม 2564

29 มกราคม 2564

Solid Edge Sheet Metal Design

• วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

9 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00

19 กุมภาพันธ์ 2564

Solid Edge Structural Frame Design

• วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00

25 กุมภาพันธ์ 2564

Solid Edge Work shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

- สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 25 กุมภาพันธ์ 2564

26 กุมภาพันธ์ 2564

Solid Edge Xpresroute (Tubing)

• วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 – 16:00

9-12 มีนาคม 2564

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 9-12 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

16 - 17 มีนาคม 2564

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

19 มีนาคม 2564

Solid Edge Sheet Metal Design

• วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

25 มีนาคม 2564

Solid Edge Work shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

- สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 25 มีนาคม 2564

26 มีนาคม 2564

Solid Edge Surface Modeling

• วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

© 2012 - 2017 by Premium plm Co.,Ltd. /
Premium plm (Thailand) Co.,Ltd.

Office Address: 2198/10-11 EMS Building 6 Floor  Soi Taweewattana

Chan Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120

Contact Us

Hotline:

Tell:

Fax:

(+66) 63-990-5115 

(+66) 2-286-5950

(+66) 2-286-5951

Follow Us On Our Social Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • line