ตารางและหลักสูตรฝึกอบรม Solid Edge

จัดผึกอบรมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การใช้ซอฟแวร์เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

9 - 12 มิถุนายน 2563

Solid Edge Fundamental Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรม
• ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**

10 มิถุนายน 2563

Solid Edge Live Webinar หัวข้อ MCAD & ECAD Collaboration for Automation Design

- วันที่ 10 มิถุนายน 2563
- เวลา 14.00 -14.30 น.
รายละเอียด
- เรียนรู้การเชื่อมโยงกันระหว่างโปรแกรมการออกแบบทางด้านงานเครื่องกล
และโปรแกรมการออกแบบทางด้านงานไฟฟ้า
- ตัวอย่างการทำงานร่วมกัน ของโปรแกรมออกแบบทางด้านงานเครื่องกล และ
โปรแกรมออกแบบทางด้านงานไฟฟ้า

16, 17, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. 1 ก.ค.

อบรมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางอุตสกรรม 4.0

- หลักสูตรการออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม Solid Ege
- วันที่ 16, 17, 22, 23, 29, 30 มถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563
- ณ สถาบันไทย - เยอรมัน ศูนย์ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี
- เวลา 8.30 - 16.00 น.

16 - 17 มิถุนายน 2563

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course
• ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**

19 มิถุนายน 2563

Solid Edge Structural Frame Design

• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course
• ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**

23 - 24 มิถุนายน 2563

Solid Edge Simulation Course Training

• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course
และ Solid Edge Assembly Course
• ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง

26 มิถุนายน 2563

Solid Edge Workshop (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

• สำหรับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจ Program Solid Edge
• ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง*

7 - 10 กรกฎาคม 2563

Solid Edge Fundamental Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรม
• ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**

14 - 15 กรกฎาคม 2563

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course
• ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**

21 - 23 กรกฎาคม 2563

Solid Edge Fundamental Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรม
• ณ สถาบันไทย - เยอรมัน จ.อยุธยา
** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**

© 2012 - 2017 by Premium plm Co.,Ltd. /
Premium plm (Thailand) Co.,Ltd.

Office Address: 2198/10-11 EMS Building 6 Floor  Soi Taweewattana

Chan Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120

Contact Us

Hotline:

Tell:

Fax:

(+66) 63-990-5115 

(+66) 2-286-5950

(+66) 2-286-5951

Follow Us On Our Social Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • line