รายการอบรม

 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 13 ธ.ค.
  13-16 ธันวาคม 2565
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Assembly Modeling Course
  อ. 20 ธ.ค.
  20-21 ธันวาคม 2565
  • หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ • วันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Simulation Course
  พฤ. 22 ธ.ค.
  22-23 ธันวามคม 2565
  • หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLID EDGE Simulation เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยวิธี Finite Element Analysis(FEA) • วันที่ 22-23 ธันวามคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 10 ม.ค.
  10-13 มกราคม 2566
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 10-13 มกราคม 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Structural Frame Design Course
  พ. 25 ม.ค.
  25 มกราคม 2566
  • หลักสูตรการออกแบบงานโครงสร้าง Frame & Weldment • วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Xpresroute (Tubing) Course
  พฤ. 26 ม.ค.
  26 มกราคม 2566
  • หลักสูตรการออกแบบงานเดินท่อ Pipe & Tubing • วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 07 ก.พ.
  7-10 กุมภาพันธ์ 2566
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course
  อ. 14 ก.พ.
  14-15 กุมภาพันธ์ 2566
  • หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบโปรแกรม CNC สำหรับงาน Milling 3 แกน • วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge - Surface Modeling Course
  อ. 21 ก.พ.
  21 กุมภาพันธ์ 2566
  • หลักสูตรการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Sheet Metal Design
  พ. 22 ก.พ.
  22 กุมภาพันธ์ 2566
  • หลักสูตรการออกแบบงานโลหะแผ่น แผ่นพับ แผ่นคลี่ • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์