รายการอบรม
Tue, Jun 09
9 - 12 มิถุนายน 2563
Solid Edge Fundamental Course Training
• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรม • ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**
แชร์
Tue, Jun 16
16, 17, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. 1 ก.ค.
อบรมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางอุตสกรรม 4.0
- หลักสูตรการออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม Solid Ege - วันที่ 16, 17, 22, 23, 29, 30 มถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563 - ณ สถาบันไทย - เยอรมัน ศูนย์ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี - เวลา 8.30 - 16.00 น.
แชร์
Tue, Jun 16
16 - 17 มิถุนายน 2563
Solid Edge Assembly Modeling Course Training
• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course • ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**
แชร์
Fri, Jun 19
19 มิถุนายน 2563
Solid Edge Structural Frame Design
• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course • ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**
แชร์
Tue, Jun 23
23 - 24 มิถุนายน 2563
Solid Edge Simulation Course Training
• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course และ Solid Edge Assembly Course • ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง
แชร์
Fri, Jun 26
26 มิถุนายน 2563
Solid Edge Workshop (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
• สำหรับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจ Program Solid Edge • ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง*
แชร์
Tue, Jul 07
7 - 10 กรกฎาคม 2563
Solid Edge Fundamental Course Training
• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรม • ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**
แชร์
Tue, Jul 14
14 - 15 กรกฎาคม 2563
Solid Edge Assembly Modeling Course Training
• หลักสูตรต่อเนื่องจาก Solid Edge Fundamental Course • ณ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**
แชร์
Tue, Jul 21
21 - 23 กรกฎาคม 2563
Solid Edge Fundamental Course Training
• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรม • ณ สถาบันไทย - เยอรมัน จ.อยุธยา ** จำกัดจำนวนผู้อบรม 8 ที่นั่ง**
แชร์

© 2012 - 2017 by Premium plm Co.,Ltd. /
Premium plm (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่บริษัท: 2198/10-11 อาคาร อี.เอ็ม.เอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อเรา

สายด่วน:

โทรศัพท์:

แฟกซ์:

(+66) 63-990-5115 

(+66) 2-286-5950

(+66) 2-286-5951

ติดตามเราผ่านโซเชียลมีเดียได้ที่
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • line