top of page

รายการอบรม

 • Solid Edge Sheet Metal Design
  อ. 04 เม.ย.
  4 เมษายน 2566
  • หลักสูตรการออกแบบงานโลหะแผ่น แผ่นพับ แผ่นคลี่ • วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 18 เม.ย.
  18-21 เมษายน 2566
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 18-21 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course
  อ. 25 เม.ย.
  25-26 เมษายน 2566
  • หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบโปรแกรม CNC สำหรับงาน Milling 3 แกน • วันที่ 25-26 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Structural Frame Design Course
  พฤ. 27 เม.ย.
  27 เมษายน 2566
  • หลักสูตรการออกแบบงานโครงสร้าง Frame & Weldment • วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Xpresroute (Tubing) Course
  ศ. 28 เม.ย.
  28 เมษายน 2566
  • หลักสูตรการออกแบบงานเดินท่อ Pipe & Tubing • วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Workshop
  พ. 03 พ.ค.
  3 พฤษภาคม 2566
  • Free!!! workshop สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม SOLID EDGE เบื้องต้น • วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 20 มิ.ย.
  20-23 มิถุนายน 2566
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 20-23 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
bottom of page