รายการอบรม

 • Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course
  พฤ. 14 ก.ค.
  14-15 กรกฏาคม 2565
  • หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบโปรแกรม CNC สำหรับงาน Milling 3 แกน • วันที่ 14 -15 กรกฏาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge - Surface Modeling Course
  พฤ. 21 ก.ค.
  21 กรกฎาคม 2565
  • หลักสูตรการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน • วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Sheet Metal Design
  ศ. 22 ก.ค.
  22 กรกฎาคม 2565
  • หลักสูตรการออกแบบงานโลหะแผ่น แผ่นพับ แผ่นคลี่ • วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 02 ส.ค.
  2-5 สิงหาคม 2565
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Assembly Modeling Course
  พ. 10 ส.ค.
  10-11 สิงหาคม 2565
  • หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ • วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Simulation Course
  อ. 16 ส.ค.
  16-17 สิงหาคม 2565
  • หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLID EDGE Simulation เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยวิธี Finite Element Analysis(FEA) • วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Workshop
  ศ. 19 ส.ค.
  19 สิงหาคม 2565
  • Free!!! workshop สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม SOLID EDGE เบื้องต้น • วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 06 ก.ย.
  6-9 กันยายน 2565
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 6-9 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course
  อ. 13 ก.ย.
  13 -14 กันยายน 2565
  • หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบโปรแกรม CNC สำหรับงาน Milling 3 แกน • วันที่ 13 -14 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Structural Frame Design Course
  พฤ. 15 ก.ย.
  15 กันยายน 2565
  • หลักสูตรการออกแบบงานโครงสร้าง Frame & Weldment • วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Xpresroute (Tubing) Course
  ศ. 16 ก.ย.
  16 กันยายน 2565
  • หลักสูตรการออกแบบงานเดินท่อ Pipe & Tubing • วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Fundamentals Course
  อ. 04 ต.ค.
  4-7 ตุลาคม 2565
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ • วันที่ 4-7 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge - Surface Modeling Course
  อ. 18 ต.ค.
  18 ตุลาคม 2565
  • หลักสูตรการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน • วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Sheet Metal Design
  พ. 19 ต.ค.
  19 ตุลาคม 2565
  • หลักสูตรการออกแบบงานโลหะแผ่น แผ่นพับ แผ่นคลี่ • วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์
 • Solid Edge Workshop
  ศ. 21 ต.ค.
  21 ตุลาคม 2565
  • Free!!! workshop สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม SOLID EDGE เบื้องต้น • วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30
  แชร์