top of page

Teamcenter Rapid Start

Teamcenter Rapid Start คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยควบคุมบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลชุดเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สามารถควบคุมข้อมูลด้านการออกแบบได้ ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถบริหารและจัดการไฟล์ทางด้าน วิศวกรรมได้หลายชนิด เช่น SOLID EDGE, NX, Autocad, CATIA, Creo, Inventor and SolidWorks  หรือบริหารไฟล์เอกการทั่วไป อาทิเช่น PDF, Word, Excel, Powerpoint และอื่นๆ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาไฟล์, การใช้งานที่ถูกเวอร์ชั่น หรือสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร

 

Teamcenter Rapid Start เป็นวิธีที่ง่ายในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการวางระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับนักออกแบบในการทำงานร่วมกัน ให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการควบคุมเวอร์ชั่น หรือการสูญหายของข้อมูล ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้ทั้ง งานออกแบบเครื่องกล  (MCAD) และงานออกแบบทางไฟฟ้า (ECAD) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร รวมทั้งยังสามารถพัฒนาต่อด้วย Teamcenter PLM ในอนาคตได้อีกด้วย

PLM System_Teamcenter_tcm27-24685.jpg
TCRS.png
bottom of page