Solid Edge 3D CAD

ซอร์ฟแวร์ที่มีเทคโนโลยีในงานออกแบบขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Solid Edge เป็นโปรแกรมชั้นนำด้านการออกแบบ 3 มิติ ที่มาพร้อมกับซิงโครนัสเทคโนโลยี และยังรวมเอาฟีเจอร์หลักตัวใหม่ๆ ที่ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมออกแบบได้ทั้ง 2D และ 3D ได้ในเวลาเดียวกัน ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถรองรับงาน Assemblyขนาดใหญ่ได้มากกว่า 100,000 parts รองรับ Multi-CAD สามารถเปิดไฟล์นามสกุลต่างๆ ได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถนำแบบมาแก้ไขได้ด้วย Solid Edge และยังสามารถแก้ไขงานได้โดยไม่ต้องแก้ไข Sketch ช่วยทำให้ลดขั้นตอนและขนาดของ File ที่ใช้ในการจัดเก็บการนำเสนอการออกแบบที่เน้น Feature-Based และ History-free ขจัดอุปสรรคในการวางแผนก่อนการออกแบบทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบ

ได้รวดเร็วกว่าเดิม

1. Fundamental Design

Solid Edge Foundation  ทำให้การทำงานออกแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้ Synchronous เทคโนโลยี Solid Edge คือ Mechanical CAD ที่ใช้งานง่ายที่สุดที่สามารถจัดการงานประกอบขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการออกแบบโลหะแผ่น การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนงานหล่อ การสร้างงาน 3 มิติจากงาน  2 มิติได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทั้งการให้รายละเอียด (Detail Drawing) และการให้ขนาดอัตโนมัติ (Auto Dimension)

2. Synchronous Technology

Synchronous Technology สามารถทำให้คุณสร้างแนวคิดในการออกแบบใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายและยังสามารถอัพเดตการเปลี่ยนแปลงของพาร์ทหลายๆพาร์ทพร้อมกันได้ในงาน assembly สามารถนำการออกแบบกลับมาใช้ซ้ำได้ สามารถแก้ไขชิ้นงานที่นำเข้าจากไฟล์กลางได้เลย Synchronous Technology เลยสามารถช่วยให้คุณสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายและรวดเร็ว

3. Manufacturing Design

Solid Edge Piping Design – ออกแบบท่ออัตโนมัติแบบ 3D พร้อม 3D Part Libraries และภาพวาด Isometric

แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกแบบโรงงานโดยเฉพาะ

 

 

 4. Sheet Metal Design

Solid Edge มีฟังก์ชั่นในการสร้างและออกแบบงาน Sheet metal ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการคลี่แบบ การสร้างแบบสั่งงาน ตารางในการพับชิ้น รวมถึงคำสั่งในการขึ้นรูปต่างๆ เช่น Louver, Dimple, Gusset และ Bead เป็นต้น

 

5. Generative Design

ช่วยให้การออกแบบของชิ้นงานยังคงความแข็งแรงไว้เช่นเดิม แต่จะช่วย ลดวัสดุของชิ้นงาน ลดน้ำหนัก และ ลดต้นทุนในการผลิต

 

6. Reverse Engineering

Solid Edge สามารถนำเข้าไฟล์สแกนได้และยังสามารถสร้างและแก้ไขชิ้นงานจากไฟล์สแกนนั้นได้เลย

Solid Edge 3D CAD

ซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีในงานออกแบบขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 7. Massive Assembly Optimization

Solid Edge มีเครื่องมือสำหรับการออกแบบหลายงานพร้อมๆ กัน ทำให้การประกอบงานพร้อมกันหลายๆ งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจาก  Solid Edge มีการประมวลผลให้ใช้หน่วยความจำชั่วคราวที่น้อยที่สุดในการทำงานเพื่อใช้งานในการออกแบบขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

8. Hybrid Design Environment

Solid Edge ผสมผสานรวมความสามารถที่ดีที่สุดของการออกแบบโดยมี History (History-Base) และ ไม่มี History เข้าด้วยกัน พร้อมด้วยระบบ Synchronous เทคโนโลยีของ Solid Edge ทำให้ช่วยเพิ่มความาเร็วของการสร้างโมเดลที่ชัดเจนพร้อมด้วยการควบคุมพารามิเตอร์ที่แม่นยำ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานได้พบประสบการณืในการออกแบบที่ดีที่สุดที่เคยมีมา

 

9. World Class Drafting

Solid Edge มุงเน้นในการลดต้นทุนโดยการลดเวลาในการเขียนแบบในการผลิตลง การแก้ไขขนาดต่างๆ และการสร้างรายการของชิ้นงาน ( part lists) แบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเขียนแบบ drawing และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ model 3 มิติ จะมีการแจ้งเตือนในจุดที่มีการแก้ไขโดยอัตโนมัติ