Tecnomatix Robotic Simulation
 

Robot Expert เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Robot ตัวอื่น, Jig Fixture, Conveyor หรืออุปกรณ์ลำเลียง เช็คการชนกันของ Robot กับ Robot หรืออุปกรณ์ต่างๆและการหาเวลาที่ใช้ในการทำงานของ Robot จริงๆ (Sequence of Operation) และเลาที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมการทำงานของ Robot

การสร้างแบบจำลองการทำงานตามสภาพการทำงานจิงในรูปแบบ Computer Model ทั้งระบบขึ้น ก่อนการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เราพบปัญหาก่อนที่จะลงมือติดตั้งจริง ช่วยลดการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วและยังช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากการชนกันระหว่าง Robot และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือในการติดตั้ง สั่งงาน รวมไปถึงการสร้างรูปแบบข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้และปรับปรุงได้ตลอดเวลา (Reuse process knowledge)

© 2012 - 2017 by Premium plm Co.,Ltd. /
Premium plm (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่บริษัท: 2198/10-11 อาคาร อี.เอ็ม.เอส ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อเรา

สายด่วน:

โทรศัพท์:

แฟกซ์:

(+66) 63-990-5115 

(+66) 2-286-5950

(+66) 2-286-5951

ติดตามเราผ่านโซเชียลมีเดียได้ที่
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • line