ตารางและหลักสูตรฝึกอบรม Solid Edge

จัดผึกอบรมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การใช้ซอฟแวร์เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

Solid Edge Fundamental Course Training

19-22 เมษายน 2565

Solid Edge Fundamental Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 19-22 เมษายน 2565 เวลา 9:00 – 17:00

Solid Edge Sheet Metal Design

26 เมษายน 2565

Solid Edge Sheet Metal Design

• วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge - Surface Modeling

27 เมษายน 2565

Solid Edge - Surface Modeling

• วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge CAM Pro - Fundamental

28 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565

Solid Edge CAM Pro - Fundamental

• วันที่ 28 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Fundamentals Course Training

10-13 พฤษภาคม 2565

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Simulation Course Training

19-20 พฤษภาคม 2565

Solid Edge Simulation Course Training

• หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLID EDGE Simulation เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยวิธี Finite Element Analysis(FEA)
• วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

26-27 พฤษภาคม 2565

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ
• วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge - Surface Modeling

31 พฤษภาคม 2565

Solid Edge - Surface Modeling

• หลักสูตรการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน
• วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Fundamentals Course Training

07-10 มิถุนายน 2565

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 07-10 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Structural Frame Design

14 มิถุนายน 2565

Solid Edge Structural Frame Design

• วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Xpresroute (Tubing)

15 มิถุนายน 2565

Solid Edge Xpresroute (Tubing)

• วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Workshop

18 มิถุนายน 2565

Solid Edge Workshop

• Free!!! workshop สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม SOLID EDGE เบื้องต้น
• วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30