ตารางและหลักสูตรฝึกอบรม Solid Edge

จัดผึกอบรมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การใช้ซอฟแวร์เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

8 - 9 เมษายน 2564

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Fundamentals Course Training

20-23 เมษายน 2564

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 20-23 เมษายน 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Work Shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

29 เมษายน 2564

Solid Edge Work Shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

- สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 29 เมษายน 2564

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

6 - 7 พฤษภาคม 2564

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Fundamentals Course Training

11 - 14 พฤษภาคม 2564

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Work Shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

27 พฤษภาคม 2564

Solid Edge Work Shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

- สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 27 พฤษภาคม 2564

Solid Edge Sheet Metal Design

28 พฤษภาคม 2564

Solid Edge Sheet Metal Design

• วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Fundamentals Course Training

8-11 มิถุนายน 2564

Solid Edge Fundamentals Course Training

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

15 - 16 มิถุนายน 2564

Solid Edge Assembly Modeling Course Training

• วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Structural Frame Design

18 มิถุนายน 2564

Solid Edge Structural Frame Design

• วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 – 16:00

Solid Edge Work Shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

24 มิถุนายน 2564

Solid Edge Work Shop (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

- สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 24 มิถุนายน 2564

Solid Edge Xpresroute (Tubing)

25 มิถุนายน 2564

Solid Edge Xpresroute (Tubing)

• วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 – 16:00