ตารางและหลักสูตรฝึกอบรม Solid Edge

จัดผึกอบรมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การใช้ซอฟแวร์เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course

14-15 กรกฏาคม 2565

Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course

• หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบโปรแกรม CNC สำหรับงาน Milling 3 แกน
• วันที่ 14 -15 กรกฏาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Assembly Modeling Course

10-11 สิงหาคม 2565

Solid Edge Assembly Modeling Course

• หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ
• วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Simulation Course

16-17 สิงหาคม 2565

Solid Edge Simulation Course

• หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLID EDGE Simulation เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยวิธี Finite Element Analysis(FEA)
• วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Structural Frame Design Course

15 กันยายน 2565

Solid Edge Structural Frame Design Course

• หลักสูตรการออกแบบงานโครงสร้าง Frame & Weldment
• วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Xpresroute (Tubing) Course

16 กันยายน 2565

Solid Edge Xpresroute (Tubing) Course

• หลักสูตรการออกแบบงานเดินท่อ Pipe & Tubing
• วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Fundamentals Course

4-7 ตุลาคม 2565

Solid Edge Fundamentals Course

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 4-7 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge - Surface Modeling Course

18 ตุลาคม 2565

Solid Edge - Surface Modeling Course

• หลักสูตรการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน
• วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Sheet Metal Design

19 ตุลาคม 2565

Solid Edge Sheet Metal Design

• หลักสูตรการออกแบบงานโลหะแผ่น แผ่นพับ แผ่นคลี่
• วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Workshop

21 ตุลาคม 2565

Solid Edge Workshop

• Free!!! workshop สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม SOLID EDGE เบื้องต้น
• วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Fundamentals Course

8-11 พฤศจิกายน 2565

Solid Edge Fundamentals Course

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30