Thermal Stress

อัพเดตเมื่อ: 6 พ.ค. 2019

โหลดความร้อนมักจะส่งผลให้เกิดความเครียดในส่วนประกอบที่เพิ่มความเครียดที่เกิดจากการโหลดประเภทอื่น ๆ เช่นการติดต่อแรงและความดัน ความเครียดจากความร้อนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในโครงสร้างที่การขยายตัวหรือหดตัวถูก จำกัด Simcenter มีความสามารถขั้นสูงสำหรับการประเมินความเค้นเชิงกลของเทอร์โมในโครงสร้างดู 146 ครั้ง0 ความคิดเห็น