top of page

Thermal Stress

อัปเดตเมื่อ 6 พ.ค. 2562

โหลดความร้อนมักจะส่งผลให้เกิดความเครียดในส่วนประกอบที่เพิ่มความเครียดที่เกิดจากการโหลดประเภทอื่น ๆ เช่นการติดต่อแรงและความดัน ความเครียดจากความร้อนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในโครงสร้างที่การขยายตัวหรือหดตัวถูก จำกัด Simcenter มีความสามารถขั้นสูงสำหรับการประเมินความเค้นเชิงกลของเทอร์โมในโครงสร้างดู 311 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page